فرم کاندیداتوری

جهت عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن علمی فناوری‌ انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید.

فرم کاندیداتوری

    توجه: کاندیداتوری فقط در یکی از دو مورد امکان‌پذیر است.