مجمع عمومی عادی انجمن برگزار شد

به استحضار می رساند، اولین جلسه مجمع عمومی عادی انجمن با حضور اعضای محترم پیوسته، وابسته، دانشجوی و حقوقی انجمن در روز پنجشنبه مورخ 6 خرداد ماه 1400 به طور مجازی و تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید.

در این جلسه، اساسنامه انجمن به همراه تغییرات پیشنهادی مورد تایید مجمع عمومی قرار گرفت که به زودی در وبسایت رسمی انجمن و گروه فضای مجازی منتشر خواهد شد.

سپس بعد از معرفی 15 داوطلب هیات مدیره و 3 داوطلب بازرسی انجمن، اعضای محترم هیات مدیره و بازرس انجمن برای دوره سه ساله به شرح زیر مورد انتخاب مجمع عمومی انجمن قرار گرفت (اسامی به ترتیب بیشترین رای):

1- دکتر مجید زندی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رییس لابراتوار مهندسی انرژی های تجدیدپذیر
2- دکتر حیدرعلی طالبی، عضو هیات علمی و رییس دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر
3- دکتر حبیب رجبی مشهدی، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
4- دکتر میرفرید قادری – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
5- دکتر هومان لیاقتی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
6- دکتر محسن صنیعی، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز
7- مهندس محسن زندی – رییس هیات مدیره شرکت دانش بنیان مهندسی استا

اعضای محترم علی البدل هیات مدیره:
سرکار خانم زهرا اکبری – رییس هیات مدیره مهندسی بازرگانی آباد بوم فردا
2 – جناب آقای سینا کوثری موحد، مجری کاهش تلفات شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی

بازرس محترم انجمن
مهندس یزدان الواری

بازرس محترم علی البدل انجمن
جناب آقای پارسا حیدری

در ادامه موارد زیر نیز به تصویب مجمع عمومی انجمن رسید:

حق عضویت پیوسته در سال 1400: 50.000 تومان
حق عضویت وابسته انجمن در سال 1400: 25.000 تومان
حق عضویت دانشجویی انجمن در سال 1400: 20.000 تومان
حق عضویت حقوقی (متناسب با خدمات) در سال 1400: 1.000.0.000- 5.000.000 تومان

روزنامه رسمی کثیرالانتشار
روزنامه ابرار